What are you looking for?

Home Page 1

Konsultacje psychologiczne

Konsultacja ma charakter jednorazowego spotkania, podczas którego w przyjaznej atmosferze możesz opowiedzieć o sobie, o tym co Cię nurtuje.

Terapia Indywidualna

Terapia indywidualna poprzez bezpośredni kontakt z terapeutką lub terapeutą pozwala na rozpoczęcie procesu zmiany w codziennym funkcjonowaniu.

Terapia par

Terapia skoncentrowana na znalezieniu rozwiązań pozwalających na satysfakcjonujące życie w parze (diadzie).

Terapia rodzinna

Ten rodzaj terapii przeznaczony jest dla rodzin, które pragną poprawy wspólnych, „domowych” relacji.

Mediacje rodzinne

Ten rodzaj oferowanego przez nas wsparcia skierowany jest do osób pozostających w konflikcie.

Grupy wsparcia

Ten rodzaj spotkań przeznaczony jest dla osób dorosłych pragnących lub rozważających zmiany w swoim życiu.