What are you looking for?

Terapia Rodzinna

Terapia rodzinna

Ten rodzaj terapii przeznaczony jest dla rodzin, które pragną poprawy wspólnych, „domowych” relacji. Zapraszamy na spotkania, gdzie życzliwie wysłuchamy każdej ze stron (poznając jej perspektywę), określimy wspólne cele oraz zastanowimy się nad najlepszymi, prowadzącymi do nich, rozwiązaniami.