What are you looking for?

OFERTA

OFERTA

W ramach gabinetu Ridere:

– pracujemy w nurcie TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach);

– korzystamy z superwizji;

– poszerzamy naszą wiedzę i umiejętności zawodowe stale się szkoląc, kształcąc oraz biorąc udział w konferencjach naukowych;

– kontynuujemy procesy certyfikacji w ośrodkach szkolących w zakresie TSR.

Terapia skoncentrowana na znalezieniu rozwiązań, pozwalających na satysfakcjonujące życie w parze (diadzie).
Ten rodzaj spotkań przeznaczony jest dla osób dorosłych pragnących lub rozważających zmiany w swoim życiu.

Jak pracujemy:

Stale się kształcimy

Pracujemy również on-line

Wspieramy naszych klientów

Cel jest Twój