What are you looking for?

Grupy Wsparcia

Grupy wsparcia

Ten rodzaj spotkań przeznaczony jest dla osób dorosłych pragnących lub rozważających zmiany w swoim życiu. W czasie ich trwania wykorzystujemy m.in. mechanizmy wsparcia grupy w redukcji lęku, poszukiwania najlepszych rozwiązań, czy rozwijania umiejętności społecznych poprzez wzajemne uczenie się. Osoba moderatorki/moderatora, współuczestniczącego w pracach grupy, ma za zadanie m.in.: ukierunkowanie i zintensyfikowanie pracy grupy nad wyszukiwaniem najlepszych rozwiązań dla poszczególnych osób w niej uczestniczących, w ramach wspólnie ustalanych zasad oraz dbałość o przyjazną, życzliwą atmosferę na spotkaniach.