What are you looking for?

Mediacje Rodzinne

Mediacje rodzinne

Ten rodzaj oferowanego przez nas wsparcia skierowany jest do osób pozostających w konflikcie. Mediacja ma na celu zawarcie satysfakcjonującej wszystkie strony ugody, porozumienia. Mediatorka/mediator gwarantują tu m.in.: bezstronność, neutralność oraz egzekwowanie wzajemnego szacunku.